Privacybeleid


Skylimitevents hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u in staat te stellen zich aan te melden voor onze evenementen en acties. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Skylimitevents, Terlaemen 20/2 3550 Zolder of via info@skylimitevents.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Door in te loggen op uw account kan u meteen raadplegen over welke gegevens wij beschikken.

Voor eenmalige aankopen (cadeaubon, bongo,..) die geen account vereisen worden de gegevens die u opgeeft enkel gebruikt om uw aankoop te verwerken, en niet opgeslagen. Idem voor de gegevens die nodig zijn om een contactformulier te versturen.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Skylimitvents, Terlaemen 20/2 3550 Zolder of via info@skylimitevents.com, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn of. Op zelfde wijze kan u ook vragen om uw volledige account en geregistreerde persoonsgegevens te laten verwijderen.

...LOADING...